TARIEVEN CONSULT per 01-01-2022
tarieven worden door de zorgverzekeraars bepaald

Nieuw consult 71,76euro

Herhaling 17,94 euro per 15 min.

Administratietijd 17,94 euro per 15 min.

Huisbezoek nieuwe cliënten per 01-01-2022  a 20,40 euro extra

In alle gevallen wordt dieetadvisering vergoed door de verzekeraar uit uw basispakket. Voor 2016 gelden de volgende vergoedingen: 

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies