top of page

Niet tevreden of een klacht?

Best Diet doet er alles aan u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u niet tevreden zijn bel gerust dan proberen we een oplossing te zoeken.

Weet dat u ook altijd een klacht kan indienen.

De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). U kunt terecht bij de website www.klachtenloketparamedici.nl als u niet tevreden zijn over de geboden paramedische zorg. Met uw vragen kunt u terecht bij , terecht 030-3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur of via info@klachtenloketparamedici.nl.

bottom of page